Управление на доставките

Обработка на търговските документи при проследяване на всички фази от доставката:

 •  Можете да доставите стока във всеки склад по всяко време;
 •  След плащането на стоката програмата издава данъчна фактура.

Управление на продажбите

 • Целият процес на продажбата е автоматизиран. Програмата сама зарежда цените от ценовите листи в зависимост от стоката и мерните единици, размера на ДДС в зависимост от това, дали Вашата фирма е регистрирана по ЗДДС. Всички параметри на продажбата се извеждат по време на оформянето й.
 • “Extreme ERP” работи с баркод четец, с който лесно добавяте артикулите. Това ускорява процеса на продажба няколко пъти.
 • Можете да взимате количеството директно от електронна везна.
 • Можете да проверите складовата наличност на дадена стока по всяко време, само с натискане на един бутон.
 • Имате възможност да подадете няколко артикула с цена в различна валута, след което да приравните сметката към една обща валута.
 • Продажбата може да бъде платена по всяко време, както наведнъж, така и на няколко вноски при това, в различни валути.
 • След приключване на продажбата се издава касов бон, данъчна фактура или дебитно/кредитно известие.

Хипермаркет

 • Предназначен да извършва бързи продажби в обекти като: хранителни магазини, алкохол и цигари, стоки за бита, магазини за дрехи и текстилни изделия, бижутерийни магазини и други.
 • Плащане в брой, или с карта.
 • работа с клиентски карти и специални клиенти.
 • Поддържа промоции и отстъпки.
 • Бързо и лесно намиране на стоките.
 • Разчитане на баркод с тегло за опаковани млечни и месни продукти.
 • Следене на наличността на продаваните стоки.

Справки с вграден “Business Intelligence”

Продажби и доставки:

 • Справката има възможност да създава отчет с всички продажби и доставки, тяхната сума, точна дата и час, в кой магазин са направени, дали са платени, краен срок за плащане и много други.

– имате възможност да филтрирате продажбите по времеви диапазон, номер на продажбата, контрагент, магазин, служител извършил продажбата и доставката, дали е платена, дали е приключена, минимална и максимална сметка.
– Тези филтри Ви дават възможност също да следите длъжниците си, както и собствените си дългове. Можете да ги филтрирате според това, кой има дълг над определена сума. Също така можете да издадете справка за всички просрочени плащания.
– Данните могат да се подреждат по три признака, на принципа на еднаквостта. Пример: подреждане по първи признак дата. Ако датите на някои документи съвпадат, то те се подреждат по сума.
– Универсалността на тази справка идва от възможността да се групират данните, като същевременно те се сумират. Пример: Изкарваме отчет за всички продажби от последния един месец на даден магазин и ги групираме по дни. Така ще видим отчет на дневния оборот на магазина.
– По същия начин можем да направим справка за най-печеливш магазин, най-добре продаващ служител, най-важен контрагент и още много други.
Продадени и доставени артикули:
– Справката е аналогична на “Документи с контрагенти”, но разглежда всеки продаден артикул поотделно.
– Чрез групирания, можем да отчетем коя е най-продаваната стока, къде се продава най-добре тя, кой контрагент какви стоки предпочита, коя стока носи най-голяма печалба, какво количество сме продали на определена дата и много други.
Оферти и заявки за доставки:
– При издаване на оферта/заявка за доставка, от този модул се прави справка за нея и се зарежда и се създава продажба/доставка по нея.
Плащания:
– Модулът може да служи както за справка към всички плащания, така и като анализатор и калкулатор на оборот и печалба.
– Можете да изчислявате разходите си, приходите и разликата между тях.
– Всяка една справка, освен че ви показва таблица с плащанията, ви информира и за сумата от плащанията към вас, от вас и разликата им, която се явява печалба.
– Можете да правите справка за голям набор от документи.
Дългове:
– Дава ви актуална информация за всеки дълг, който имате, или който вашите клиенти имат към вас.
– Може да филтрира справката според това, кои са най-големи длъжници, кой закъснява с плащанията и др.
– Може да групира дълговете по контрагенти и така да следи всеки колко точно има да плаща по всички документи.
Наличности:
– Най-важната функция на всеки един складов софтуер е следенето на складовите наличности. “Екстрийм ERP”, има мощен модул за тази цел.
– Можете да ги следите по всяко време дори, докато продавате и да си изкарате “Справка наличности”, която да ви даде подробна информация за всички движения на дадена стока в един склад.
Баланс по ДДС:
– Имате мощен модул за справка на вашия ДДС баланс.
– Можете да филтрирате какви документи да са включени в тази справка.
– Можете да направите справка както за платени документи така и за такива, по които има задължения.
Екстрийм ERP разполага и със справки специфични за конкретния бизнес и потребител.

Управление на финансите

Контрол и управление на всички парични потоци:
Проследимост на задълженията от и към фирмата – дълговете на клиенти и към доставчици, включително и с възможност за задаване на кредитни лимити по контрагенти.

• Управление на подотчетни лица.
• Пълна проследимост на извършваните разплащания и наличности по каси и банкови сметки.
Неограничен брой каси и начини на плащане като в брой, по сметка, с чек (ваучер),
• Издаване на касови бележки и фактури от фискални устройства.
• Възможност за анализ и прогнозиране на приходите и разходите.

Производство

Управление на производство по рецептурник и/или разпад на готова продукция на съставните й материали.
Рецепти, включващи както суровини и материали, така и преки разходи като труд, амортизация, ток и т.н. за отчитане на вярна себестойност на готовото изделие.

Възможност за замяна на компонентите в рецептата в момента на производството (динамични рецепти).
Проследяване на наличността на вложените материали и готовите продукти (и/или на получените компоненти при разпад).
Проследимост на вложените материали по партиден или сериен номер и автоматично генериране на партида или сериен номер на продуктите.
Изчисление на себестойността на произвежданите артикули.
Многостъпково производство – полуфабрикати.
Възможност за стартиране на автоматично производство в момента на продажба; например: „производство“ на кафе със захар и мляко в момента на самата продажба; или продажба на комплект от артикули, продавайки „пакета“ и изписвайки реално от склада сбор от компоненти.
Печат на етикет на готовата продукция (вкл. баркод и произволна друга информация).

Фактуриране и печатане на етикети

Опции за отпечатване на текст и баркодове. Създаване, различни шаблони за печат към един търговски документ като:
• Фактура
• Гаранционна карта
• Етикети
• Стокова разписка
• Проформа фактура
• Чуждоезична фактура и други.
Печат на етикети:
• Управление на етикетен принтер
• Печат върху етикети на произволна информация, намираща се в базата данни (например баркод, име, номер на артикул, вносител, произход, цена).

Правата на достъп

Използването на всеки един документ може да бъде ограничено според длъжността и изпълняваните функционални задължения.
Неограничен брой на потребителските групи
за улеснено управление на потребителските права на достъп.

Businessman pushing virtual security button

Примери за дефиниране на различни права на достъп в зависимост от ролята на потребителя:
• Достъп само до определени документи или части от тях
• Четене на информацията от определени документи, без възможност за модификация
• Забрана за продажба на клиенти надвишили кредитния си лимит за някои роли потребители и извеждане само на предупреждение – за други роли (т.е. възможност някои потребители да пренебрегват забраната)

Мобилна версия

Мобилната версия на “Екстрийм ERP” може да бъде използвана с всичките й функционални възможности на таблети с OS Windows.
По този начин се осигурява достъп в реално време до фирмената база данни и от мобилни устройства.
Освен за справки и анализи тази опция е изключително полезна при компании, използващи търговски представители или други форми на разносна търговия за директно генериране на заявки и продажби, сравнение на наличности.

Импорт и експорт на стоки и контрагенти

За целта трябва да бъде представен съответният екселски файл с експортираните данни.

Допълнителна информация за функционалностите на Екстрийм ERP

Създаване на оферта:
– Създавате оферта с определен срок на валидност и търговска отстъпка на всеки от артикулите.
– Имате възможност да я принтирате или изпратите на e-mail по ваш избор.
– Във всяка оферта артикулите могат да бъдат маркирани като запазени и те няма да се виждат като налични в склада.
– Имате възможност да създадете предварително плащане към офертата и с него да издадете фактура за авансово плащане.
– В моментът, в който решите да направите продажба по дадена оферта, е нужно само да я заредите и с едно натискане на “Създай продажба по офертата “Extreme ERP” автоматично създава продажба по тази оферта.
Заявка за доставка:
– Когато наличностите в даден склад достигнат някакъв определен минимум, можете да заявите стока за доставка, с модула “Заявка за доставка”, след което да я принтирате или изпратите по e-mail.
– В заявката за доставка можете да посочите най-ранна дата на доставка, най-късна дата на доставка както и желаната дата за доставката.
Връщания и рекламации:
– Всяка една продадена или доставена стока, може да бъде маркирана като върната.
– Можете да въвеждате причини за връщането, като така следите качеството на стоките, които ви се доставят.
Отчитане на разход:
– Бързо и лесно можете да отчитате разходите си различни от тези за доставка на стока.
– Отчитате нуждата и наложителността от разхода.
Местене между складове:
– Модулът е разделен на две части. Изпращане на стока и получаване на стока.
– При изпращането можете да изберете стоката, да я опишете за дефекти или каквито и да са други коментари по нея.
– При пристигане получателят също я преглежда и описва. Така можете да следите за повреди по време на местенето.
– Можете да отчетете какви разходи са направени за местенето на стоката.
Действия с каси:
– Можете да отчитате всички видове между/касови операции. Местене между каси, събиране на оборота, внасяне на сума, изчезнала сума и др.
– Отчитате причината за дадената касова операция.
Ревизия на склад:
– “Extreme ERP” е и складова програма, за това притежава мощна система за ревизия, в която можете да следите за правилното отчитане на движенията в даден склад.
– При извършване на ревизия, избирате склад и дадена стока. След избирането й изчислява каква трябва да е наличността след отчетените движения в склада. След това Вие преброявате реалната наличност и сравнявате с изчисленото от нашият складов софтуер – “Екстрийм ERP”.
– При вкарване на преброено количество, програмата автоматично изчислява разликата между преброените и изчислените независимо в каква мерна единица са те.
– При установяване на разлика между преброени и изчислени наличности, имате възможност да зададете причината за това.
– Можете да установите кой е виновен за несъответствието, независимо от това, дали е служител на фирмата Ви.
– За всяка ревизия, имате опция да коригирате наличностите за тази стока в склада. Тогава от запазването на ревизията до следващата ревизия складовата наличност ще се изчислява на база на преброените по време на самата ревизия количества.
Номенклатури
Контрагенти:
– При регистриране на нов контрагент, Вие можете да зададете: името му, дали е клиенти или доставчик, пощенски адрес, e-mail и допълнителна информация за него.
– Ако контрагентът е фирма, имате възможност да зададете името и вида на фирмата, булстат, номер на регистрация по ДДС, име на собственика, както и адрес и град на седалището. След въвеждането на тази информация, тя се зарежда автоматично във всички данъчни документи, които се издават на името на неговата фирма.
– Програмата дава възможност за вкарване на информация за неограничен брой лица за връзка към даден контрагент. Във формата за информация за тях, можете да въведете трите имена, ЕГН, адрес на месторабота и длъжност, местожителство, свидетелство за правоуправление на МПС и всякаква друга допълнителна информация.
– Можете да въведете неограничен брой офиси на контрагента, като за тях се описва къде се намират, какво е предназначението им и дали в момента са активни.
– Програмата поддържа телефонен указател за всички лица за връзка и офиси на контрагенти, с неограничен брой телефонни номера. Също така за всеки номер, можете да въвеждате в коя държава и град е регистриран и на кой оператор е.
Банкови сметки на контрагенти:
– Имате възможност да вкарате информация за банковите сметки на контрагентите си, като това ще улесни отчитането на банково плащане и ще Ви помогне по-лесно да се разплащате с клиентите си.
– При издаване на фактури, банковите сметки се зареждат автоматично от базата данни.
– За всяка банкова сметка можете да запишете на кой контрагент е, в коя банка се намира, нейният IBAN и коментар за нея.
МОЛ на контрагенти:
– Имате възможността да вкарвате информация за неограничен брой МОЛ на вашите контрагенти.
– При създаване на данъчна фактура, те се зареждат автоматично.
Стоки:
– Чрез този модул Вие регистрирате вашите стоки, по най-бързия и удобен за вас начин.
– Имате възможност да вкарате като информация името на стоката, уникален неин код, теглото й в килограми, дали е продукт или суровина и дали е материална.
– Могат да се вкарват допълнителни данни, като производител, място на производство и кратък коментар.
– Поддържат се неограничен брой мерни единици.
– За всеки продукт има една основна мерна единица и всички останали се връзват към нея с някаква формула. Пример: дадена стока се продава в гр. и кг. Когато тези две мерни единици се въвеждат, се задава и връзката между тях и основната. Така наличностите могат да се изчисляват в избрана от Вас мерна единица чрез превръщания.
– Могат да се вкарват неограничен брой цени.
– Всяка цена е за дадена мерна единица и си има име.
– Могат да се задават както цени за всички магазини, така и за всеки отделен.
– Могат да се задават цени за всеки отделен контрагент. След това се задава дали тази цена е продажна или доставна.
– Няма значение дали цената се въвежда с или без ДДС, програмата конвертира автоматично.
– При започване на доставка, продажба, оферта или заявка за доставка тези цени се зареждат автоматично при избиране на стока и мерна единица.
– Можете да въвеждате баркод за всяка мерна единица.
– Всеки баркод е за дадено количество, като то се зарежда автоматично.
– Поддържат се баркодове с формула, в която се съдържа количеството на стоката.
Магазини:
– Поддържат се неограничен брой магазини, за които можете да вкарвате адрес, град, държава, описание, големина и кога е отворен. Също така се записва и дали е активен.
– Записва се и работно им време.
Каси и работни места:
– В програмата се вкарват няколко работни места за даден магазин.
– Към всяко работно място има по една каса.
Служители:
– В системата се пазят данни за служителите. Техните имена, домашен адрес, e-mail и професионална информация и образование.
Складове:
– В програмата се вкарват данни за местонахождението на всеки склад и неговата големина.
– Всеки склад може да бъде към магазин, самостоятелен или към завод.
– Запазва се информация за достъпа до склада.
Минимални наличности:
– В системата се задават минимални наличности за даден склад и при справка наличности може да се следи дали е достигнато до тях.
Информация за фирмата ви:
– При вкарване на основни данни за Вашата фирма. Те се зареждат автоматично във всички документи, които издавате.