„Юпитер Софт” ЕООД е българска софтуерна компания, специализирана в разработването, внедряването и поддръжката на бизнес софтуер.

Фокусът на „Юпитер Софт” е разработването на собствени софтуерни решения.
Политиката на „Юпитер Софт” е да се грижи за всеки клиент поотделно и усъвършенства продуктите си, съобразно изискванията на клиентите. Ние държим на добрата си комуникация с клиентите.

Предлагаме отворени решения с възможност за адаптиране към изискванията на всеки клиент чрез допълнителни софтуерни доработки и включване на нови функционалности.

Като резултат разработвания софтуер претърпя бързо развитие и значително обогатяване на наличните модули. Оформи се цялостната софтуерна система за контрол и управление на бизнеса.

В изпълнение на Закона за защита на конкуренцията, “Юпитер Софт” ЕООД защитава правата и личната информация на своите клиенти, като не предоставя информация за тях на трети лица. И към Вас, както и към всичките ни клиенти подхождаме с коректност и качествено обслужване.

Важно предимство на компанията е активното проследяване на тенденциите в методологията и организацията на бизнеса и пресъздаването им в софтуерни инструменти, с които те се прилагат и контролират ефективно. Тази трайна практика в развитието на „Юпитер Софт” доведе до създаването на собствен инструмент за бизнес анализи.
Решенията на „Юпитер Софт” се отличават с висока степен на адаптивност към изискванията на клиентите, защото всеки бизнес има своя уникална организация и специфични процеси.

С многобройни успешни внедрявания „Юпитер Софт” ЕООД е предпочитан доставчик на ERP софтуер за търговските фирми в България поради индивидуалния подход и установения начин на работа при всеки един проект.

Добрата практика за внедряване на „Юпитер Софт” ЕООД включва предварителен одит на бизнес процесите и изготвяне на проект за внедряване на ERP система. Реинженеринг и оптимизация на дейностите с ERP. Осигурена поддръжка и цялостен IT мениджмънт.
Разработваме софтуерни решения от клас ERP.

Предоставяме иновативни приложения съобразени изцяло с местното законодателство и икономическа инфраструктура. Развиваме продуктите на „Юпитер Софт” като отговаряме на изискванията на реалния бизнес и прилагаме идеите на българските предприемачи.

Ние сме Вашият надежден доставчик на бизнес софтуер, защото следваме установени и доказали се в практиката принципи при внедряване на ERP системи.

Пестим ви време и средства като извършваме предварителен одит на процесите във вашата организация. Изготвяме задание за внедряване на ERP. Така вие имате визия за всички значими параметри. Разполагате с обективни критерии да прецените до колко предлаганата система отговаря на Вашите изисквания и на специфичните Ви процеси.
Работим на проектен принцип.

Съвместно с Вас изготвяме проект за внедряване на ERP системата, определяме график за реализация на отделните етапи, при преценка на ангажимента на всеки участник. Ефектът е успешно и своевременно приключване на проекта, без сътресения и натоварване на Вашия екип.

Тестваме пригодността на внедряваните приложения и коректното им функциониране във Вашите структури. Извършваме мониторинг на вече внедрените решения. Ангажираме се да Ви предоставим работеща система.
Поддържаме активни отношения с нашите клиенти като ги информираме за нови версии на продуктите, за тенденциите в развитието на бизнес софтуерните системи.

Осигуряваме поддръжка на софтуерните решения на „Юпитер Софт”.

За максимално удобство на потребителите поддържаме единен call център, както за отговор на въпроси по работата с приложенията, така и за техническа поддръжка. Посредством система за онлайн достъп осигуряваме навременна и адекватна подкрепа за всички наши клиенти, не зависимо от тяхното местоположение.

 • Извършваме аутсорсинг на IT услуги.
 • Изграждаме и поддържаме цялостна IT инфраструктура.
 • Консултиране за избор на подходящ хардуер и периферия.
 • Цялостна софтуерна и хардуерна поддръжка на компютърни конфигурации.
 • Конкурентни предимства на „Юпитер Софт” ЕООД
 • Индивидуално отношение към клиентите и изискванията на техния бизнес.
 • Богата експертиза за добрите практики при внедряване на ERP системи.
 • Доказано в практиката know how за организацията на бизнес процесите.
 • Предварително консултиране и възможност за безплатно тестване на предлаганите решения.
 • Професионално описание на бизнес процесите на клиента, изготвяне на писмен Проект за внедряване на ERP система.
 • Качествена поддръжка, както в хода на въвеждане в експлоатация, така и когато клиента започне да работи самостоятелно с приложенията.
 • Единен Call център за осъществяване на бизнес и техническа поддръжка, предоставяне на IT услуги.
 • Възможност за он-лайн комуникация с клиентите, което пести време и средства, гарантира бързина на обслужване и независимост от регионалното местоположение.
 • Осигурено обучение. Новаторство в разработването на бизнес софтуер. Постоянно развитие на предлаганите решения в крак с технологичните иновации и динамиката на бизнеса.
 • С неуморна работа и отдаденост, ние докоснахме мечтите си придобихме увереност в силите и възможностите си и усетихме огромното чувство на удовлетвореност от добре свършената работа. Желанието ни е животът и за напред да продължи по този начин с още хиляди предизвикателства и нови висоти за покоряване защото всичко което правим го правим така, че да остане след нас и да носи с гордост нашият знак.