• Лесен за учене и използване.
  • Изцяло на български език.
  • Съобразен е с особеностите на българския пазар.
  • Осигурява бърз достъп на сервитьорите в ежедневната им дейност.
  • Оптимизира обслужването чрез минимално време за обработка на процесите.
  • Дава възможност за адаптиране съгласно изискванията на индивидуалния клиент.
  • Възможност за интегриране с други софтуерни системи.