Поддръжка на софтуера

“Юпитер Софт” Ви предлага изключително ефективна система за квалифицирана помощ по време на внедряването и след него. Дистанционният сервиз се извършва чрез специализиран програмен продукт, който е достъпен за всички клиенти на “Юпитер Софт”. Благодарение на това, че софтуерните системи са разработени от “Юпитер Софт”, клиентите на фирмата имат достъп до всички ресурси, нужни за внедряването и развитието на Вашия софтуерен продукт.
За повече информация, потърсите помощ.