\

Всеки клиент с абонамент за поддръжка на софтуера, получава неограничена поддръжка през интернет. Вие вече няма да имате причина да се страхувате, по време на работа с програмата, както и с компютърната система като цяло. Винаги когато се наложи можете да се свържете с нашия офис и да получите помощ. Тя включва както консултации, така и директна помощ чрез софтуер за дистанционно управление, с което ние ще извършим нужните настройки и ще решим проблемите ви вместо вас.

Свържи се