Присъединете се към “Юпитер Софт” ЕООД ако:

  • сте мотивиран и работите добре в екип;
  • не се притеснявате от предизвикателства и придобиване на нови знания;
  • имате интересни идеи и подходящи умения за реализирането им.

Изпратете ни CV на български език и актуална снимка на jobs@jupitersoft.info
Отворени за кандидатстване позиции – програмист на C#. Изисквания:

  • Кандидатите трябва да познават езикът за програмиране C# и свободно да пишат софтуер на него;
  • работа с езикът SQL;
  • способността да разработват сами таблици в база данни
  • да могат да пишат Windows Forms апликации.