„Юпитер Софт” ЕООД е българска софтуерна компания, специализирана в разработването, внедряването и поддръжката на бизнес софтуер.
Фокусът на „Юпитер Софт” е разработването на собствени софтуерни решения.
Политиката на „Юпитер Софт” е да се грижи за всеки клиент поотделно и усъвършенства продуктите си, съобразно изискванията на клиентите. Ние държим на добрата си комуникация с клиентите.

Предлагаме отворени решения с възможност за адаптиране към изискванията на всеки клиент чрез допълнителни софтуерни доработки и включване на нови функционалности. Като резултат разработвания софтуер претърпя бързо развитие и значително обогатяване на наличните модули. Оформи се цялостната софтуерна система за контрол и управление на бизнеса.

В изпълнение на Закона за защита на конкуренцията, “Юпитер Софт” ЕООД защитава правата и личната информация на своите клиенти, като не предоставя информация за тях на трети лица. И към Вас, както и към всичките ни клиенти подхождаме с коректност и качествено обслужване.

Важно предимство на компанията е активното проследяване на тенденциите в методологията и организацията на бизнеса и пресъздаването им в софтуерни инструменти, с които те се прилагат и контролират ефективно. Тази трайна практика в развитието на „Юпитер Софт” доведе до създаването на собствен инструмент за бизнес анализи .
Решенията на „Юпитер Софт” се отличават с висока степен на адаптивност към изискванията на клиентите, защото всеки бизнес има своя уникална организация и специфични процеси.